Padelregler

Idag är Padel en populär racketsport som antingen spelas som singel eller dubbel. En sport som är väldigt likt tennis och kan både genomföras utomhus och inomhus. Varje padelbana är helt omsluten av både metallstaket och väggar av glas.

Hur poängen räknas
Det nämndes ovan att padel är en sport som liknar tennis, vilket även gäller vid poängräkningen. I padel spelar man antingen bäst av 3 eller 5 set, där det handlar om att vinna 6 game i varje set. Poängen i varje game räknas inte från 0-6 utan varje poängen i varje game ser ut på följande sätt: 0,15,30 40. Det handlar således om att under varje set nå 6 vunna game, om ställningen däremot skulle visa sig vara 5-5, ändras antal game till att man istället ska vinna 7 game totalt.

Hur man servar i padel?
En server i padel ska slås underhands, något som alltid gäller samt att bollen inte får slås över midjehöjd utan det är i eller under midjehöjd som gäller för att servern ska anses som godkänd. I samband med servern så ska bollen studsa en gång i marken innan den slås iväg. Det är alltså inte tillåtet att kasta upp bollen i luften som det är i tennis. Bollen ska studsa mellan banans mittlinje och sidoväggen av padelbanan. Det är heller inte tillåtet att hoppa eller springa när man servar i padel.

Hur banans väggar används i spelet
Att man använder banans glasväggar som en del i spelet kan anses som något som gör spelet unikt. Trots det är det inte bara att slå hur man vill emot glasväggarna utan det finns några regler som man behöver sig förhålla till. När man som spelar får ett slag emot sig är det tillåtet att låta bollen studsa mot glasväggen trots att den studsa på marken innan den slog emot väggen, bollen beskrivs alltså fortfarande som levande. Glasväggarna på banan kan även användas för att som spelar slå tillbaka bollen till sina motståndare, men skulle det istället visa sig att man slår emot gallret på sin egna sida så anses bollen vara förlorad och motståndarna vinner ett game.

Hur man vinner poäng i padel
Så hur vinner man då egentligen poäng i padel, nedanför kommer några situationer under en match som medför att man vinner poäng.

Man vinner poäng om bollen skulle slås ut av motståndaren, i den här situationen gäller det både om bollen slås direkt emot dina väggar på din sida av spelplanen eller om den slås ut direkt från buren. Som spelare erhåller man även poäng om motståndaren skulle låta bollen studsa två gånger i marken på sin sida. Eller ett dubbelslag skulle göras av motståndaren.

Bollen anses inte som levande och man får poäng om motståndaren exempelvis skulle träffa balkar eller lampor i taket med bollen. Ett sista exempel på hur man vinner poäng är om en spelande bollen lyckas träffa en annan boll som ligger på motståndarens spelplan. Det innebär alltså att ansvaret ligger på varje enskilt lag att se till att inga andra bollar än den som man spelar med är på planen.